ขอใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน ให้พร้อมก่อนไปเขต
ขอใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน ให้พร้อมก่อนไปเขตการก่อสร้างบ้านเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง ไม่ใช่นึกอยากจะทำก็ทำได้ แต่ต้องได้รับการยินยอมจากทางเขตก่อน โดยก่อนจะเริ่มก่อสร้างต้องได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง สำหรับใครที่กำลังวางแผนจะสร้างบ้านด้วยตนเอง ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนไปติดต่อที่เขต เพื่อขอใบอนุญาต ดังนี้1.เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหากไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน
2.แบบก่อสร้าง ต้องจัดทำโดยวิศวกรและสถาปนิก เป็นแบบแสดงแผนผังบริเวณโดยรวม และแสดงรายละเอียดทั้งหมดของงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม
3.รายการคำนวณของวิศวกรโครงสร้าง แสดงว่าได้ผ่านการออกแบบจากวิศวกรแล้ว เพื่อความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย
4.เอกสารแสดงการเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยต้องเป็นวิศวกรที่เป็นผู้ออกแบบการก่อสร้างเซ็นอนุมัติ แต่หากใบอนุญาตผ่านแล้ว อาจจะเปลี่ยนเป็นวิศวกรคนอื่นมาคุมงานแทนได้
5.เอกสารการมอบอำนาจ ในกรณีเจ้าของไม่ได้ไปดำเนินการเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการขอใบอนุญาตแทน

 


ที่มา : ซัน พร๊อพเพอร์ตี้ คอนเซาแทนท์