ชาวต่างชาติ มีทะเบียนบ้านได้ !
ชาวต่างชาติ มีทะเบียนบ้านได้ !


ทะเบียนบ้าน มีประโยชน์สำหรับธุรกรรมต่างๆ เช่น เปิดบัญชีธนาคาร การทำใบขับขี่ การซื้อยานพาหนะ หรือทำธุรกรรมรูปแบบอื่นๆ ชาวต่างชาติจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ถือแค่หนังสือเดินทางจะถูกจำกัดสิทธิในการธุรกรรมบางอย่าง

ดังนั้นชาวต่างชาติที่เข้าข่ายต่อไปนี้สามารถขอทะเบียนบ้านได้ แต่ทะเบียนบ้านที่ได้จะเป็นเล่มสีเหลือง (ทะเบียนราษฎร ทร.13) สำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งจะต่างจากคนไทยซึ่งจะเป็นทะเบียนบ้านเล่มสีน้ำเงิน (ทะเบียนราษฎร ทร.14)


1.ชาวต่างชาติที่มีคอนโดมิเนียมเป็นของตัวเอง โดยตามกฎหมายไทยได้จำกัดให้ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของห้องชุดได้ไม่เกิน 49% ของห้องชุดทั้งหมดในอาคาร ดังนั้นถ้าชาวต่างชาติสามารถซื้อคอนโดมิเนียมได้อย่างถูกต้อง ผ่านการโอนกรรมสิทธิ์จากกรมที่ดิน สามารถดำเนินการขอทะเบียนบ้านได้

2.ชาวต่างชาติที่จดทะเบียนกับสามีหรือภรรยาคนไทย และให้เจ้าบ้านทำเรื่องขอเพิ่มชื่อของชาวต่างชาติเข้าไปในทะเบียนบ้าน

3.ชาวต่างชาติที่มีบัตรประชาชน ซึ่งต้องเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่เมืองไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี มีการทำเรื่องขอเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นคนไทย และผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น ผ่านการสอบภาษาไทย เป็นต้น

 ที่มา : ซัน พร๊อพเพอร์ตี้ คอนเซาแทนท์