เกี่ยวกับ ซันฯ


Banner Iconsss

ประวัติบริษัท 


บริษัท ซัน พร๊อพเพอร์ตี้ คอนเซาแทนท์ จํากัด (Sun Property Consultant Co., Ltd) เป็นบริษัทตัวแทนซื้อขายและเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งดำเนินกิจการมากกว่า 20 ปี บริษัทฯมีความชำนาญด้านขายและเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะย่าน ใจกลางเมือง (CBD), ทั่วกรุงเทพมหานคร และจังหวัดท่องเที่ยว เรามีฐานลูกค้าทั้งชาวต่างชาติและไทย มากกว่า 50,000 ราย และมีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 30,000 รายการ บริษัทฯ มีพนักงานขาย ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน และได้ผ่านการอบรมอย่างมืออาชีพ จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า จะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเรา 

ชื่อบริษัท ซัน พร๊อพเพอร์ตี้ คอนเซาแทนท์ จำกัด
เริ่มก่อตั้ง เดือนเมษายน พ.ศ. 2543
จดทะเบียนบริษัท 17 เดือนมกราคม พ.ศ. 2546
ที่ตั้งบริษัท 606/13 ซอยเอกมัย 28 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์มือถือ 084-434-3636
โทรศัพท์ (662) 390-1140
จำนวนพนักงาน 10 คน
Vision & Mission

วิสัยทัศน์ 

"นายหน้าอสังหาฯ มืออาชีพ ที่ให้บริการครบวงจร"

พันธกิจ

"ผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายคือเป้าหมายของเรา"

คําชมจากลูกคำ


1-Ariya.jpg
2-Sita.jpg
3-Ben.jpg
4- บุษฎี.jpg
5- ดุษณี.jpg
6-สไลเกษ.jpg
7- กัยวิกัย.jpg
19-อรนารถ.jpg
4-Chavanat.jpg
10-มาริยา.jpg
9 พรทิพย์.jpg
5-Tatchai.jpg
8 หญิง รวมพร.jpg
6-Bhid.jpg
2 Anuttra.jpg
11- จินตนา.jpg
14-Philippe.jpg
7-Brian.jpg
23 อนุทิน.jpg
8-Kenneth.jpg
9-Gerald.jpg
20 ประภาพร.jpg
14-Pichaya.jpg
10-Rene.jpg
12 Vorapoj.jpg
11-Benya.jpg
5 Jing Wu.jpg
13-สุจิตรา.jpg
2 ฝ้ายฟู จิรยุว.jpg
12-Zack.jpg
2 สกุลภัส.jpg
13-Siu.jpg
7-อารยา.jpg
16 ศิเรมอร.jpg
18 เพชรินทร์.jpg
32 หญิง รวมพร.jpg
27 ลรินส์.jpg
17-Philippe-Olivero.jpg
4 ภัสสร.jpg
3 Nonthiya.jpg
7 Robert.jpg
9 เรวดี.jpg
15 บุญชัย.jpg
17-Dietrich.jpg
4 Ayaka.jpg
16 อิสรีย์.jpg
33 ปิยชาติ.jpg
6 Cattleya.jpg
15-Wai-Yin-Huber-Tsui.jpg
4 Fu Kam Yin Camella.jpg
22 สุมาลี.jpg
6 Ellen.jpg
5-ปุริมปรัชญ์.jpg
23 กรณพัฒน์.jpg
12 รุ่งศักดิ์.jpg
11 ภฤศธร.jpg
3 มนตรี.jpg
3 ศุภฤกษ์.jpg
13-ชัยวัต.jpg
34 พิชญดา.jpg
1 ธนากร.jpg
15 อัญชลี.jpg
26 อนินทิตา.jpg
11 กนกกาญจน์.jpg
21 นิติ.jpg
14 ชนาภา.jpg
8 สุเมธ.jpg
9 ปิยณัฐ.jpg
คุณโดเมนิโก.jpg
คุณวีรจักร.jpg
คุณพิชาวีร์.jpg
คุณสุภกร.jpg
คุณกิตติพงศ์.jpg
คุณซายูริ.jpg

ส่วนหนึ่งของความสําเร็จ


rent
sale